آوریل 29, 2020

درباره ما

گروه رناوب در طی بـیـش از یک دهـه با بکارگیری دانش نوین و با داشتن کادر متخصص و مجرب در زمینه های مختلف IT و تکنولوژی مدرن در جنبه های خدماتی و مشاوره ای توانسته است با انجام قراردادهای متعدد با شرکت ها و کسب و کارهای حرفه ای، توانایی و ادای مسولیت صادقانه خود را در سرعت اجرای خدمات، کیفیت در ارائه و امنیت در تعهد به اثبات برساند.